Malerierne er placeret i apsis, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1275-1475 (1375-1475 Gotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Brodermordet.
.
Adam og Evas jordeliv.
.

Kalkmalerierne i Kværkeby Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, Kain og Abels historie, skabelsen og syndefaldet og dagligliv. Malerierne Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, våbenskjolde, engle, Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), fabelvæsener og fantasivæsener, Abraham (Patriark), Isak (Patriark), dyr, Katherina af Alexandria (Helgeninde), Noa (Noas ark), Margaretha (Helgeninde), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Sebastian (Helgen, romersk officer), dyder og laster, djævle, moraliteter, fabler og talemåder, Gud (Vor Herre), Tuttevilius (Djævel) og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, omvundet bånd, omvundet stav og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering " Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". Udsmykningen har et billedprogram af stor teologisk lærdom og med mange meget interessante scener fra det gamle testamentets første del. Derudover består udsmykningen af mindst to udmalinger over hinanden, udført kort efter hinanden med rettelser og overmalinger. Ved hjælp af våbenskjoldene kan malerierne dateres inden for et tidsrummet på ca. 35 år. Over hvælv er bevaret svage farvespor på skibets vægge, der fortæller, at kirken inden hvælvslagning har haft tidlig gotiske malerier.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er " Mulig behandlingskrævende". Malerierne i skibets 2. hvælvfag er velbevarede til trods for de enkelte pigmenters uensartede bevaringstilstand. Udsmykningen er nænsomt restaureret. Af den meget fragmentariske udsmykning i apsis er der tilsyneladende ikke foretaget nogen professionel istandsættelse, men maleriet er efterladt med uskønne reparationer og mange frilægningsskader. Alle maleriers konserveringsmæssige tilstand skønnes at være tilfredsstillende. Dog forekommer der at være et nogenlunde jævnt men lettere angreb af lyserøde bakterier, som på længere sigt kan skade udsmykningen. Derfor foreslås det, at der eventuelt udføres en klimaundersøgelse med henblik på at forhindre en videre udvikling af mikrobielt angreb. (Tilstand august 2006). Der er bevarede malerier på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Bedst bevaret er figurmaleri på triumfvæggen mod syd samt malerier på skibets syd- og nordvæg. Malepuds sidder partielt så løs, herunder på triumfvæg mod syd, at der er akut behov for sikring. Andre steder er pudskanter løse og har behov for behandling. Malerierne har flere steder misfarvninger og mekaniske skader. På sydvæggen er kabler ført ned gennem malerierne, og der er sket et gennembrud i murværket i forbindelse med etablering af skorsten. Flere steder er udført nyere reparationer, hvor puds er ført ud over maleri. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kværkeby Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i fråd- og kampesten samt enkelte kridsten. Skibet er overhvælvet i 1400-tallet, og muligvis har koret, der nu er fladloftet, også haft hvælv. Endnu i middelalderen er apsis, ved hjælp af en spærremur i munkesten, udskilt fra koret som sakristi. Fra senmiddelalderen er vesttårnet i munkesten med samtidigt hvælv og trappehus mod syd samt våbenhuset mod syd, som er opført i munkesten med en del kridtkvadre på vestsiden.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links