Triumfvæg mod nord. Kronfrise med vinløvsblade, herunder apostle under trepasbuer.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1325 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Apostel under trepasbue.
.

Kalkmalerierne i Kalvehave Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Josef (Marias trolovede/mand) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, arkitektur, strøornamenter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, cirkel, firkant, rombe & trekant og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Over hvælv er bevaret kalkmalerier på tre af skibets vægge, triumfvæggen samt nord- og sydvæggene. Triumfvæggens apostelfrise er forholdsvis velbevaret og viser apostlene under trepasbuer. På nordvæggen er en forholdsvis velbevaret Fødselsscene.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er bevarede kalkmalerier på skibets triumfvæg samt skibets sydvæg og nordvæg. Bedst bevaret er triumfvæggens malerier. På sydvæg kan kun dele af øverste ornamentbort aflæses. Underlaget er teglsten, som flere steder er nedbrudte af salte, og i den forbindelse er puds- og farvelag gået tabt. I områder med saltnedbrudte teglsten er den omgivende puds med maleri meget løs og visse steder i sådan en grad, at der er behov for akut sikring for at undgå tab af maleri. Generelt har malerifragmenterne behov for kantsikring. I det nordøstre hjørne forekommer der at være aktiv fugtindtrængning på grund af utætheder ved inddækninger.

Kirken

Kalvehave Kirke bestå af kor og skib fra senromansk tid opført i munkesten. Henimod 1500 fik koret to krydshvælv og skibet to stjernehvælv. Tårnet i vest er fra gotisk tid og bygget over to perioder i gule og røde munkesten. Det har formentlig samtidigt krydshvælv og trappehus mod nord. En korsarm på skibets nordside er tilbygget 1652, mens sakristiet på korets nordside ligeledes er efterreformatorisk, men fuldkommen ombygget 1863. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links