Korsfæstelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1415-1513 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Djævel og tre figurer, to kvinder og en mand.
.

Folkeviseskildring.

.

Kalkmalerierne i Jungshoved Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Dommedag, Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), vrængefigurer og masker, indskrifter, djævle og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kirken har to udsmykninger. En på skibets vægge fra 1415 til 1435. Den anden udsmykning i hvælvene er dateret ved indskrift 1513. Tidligere er scenen på skibets 3. fags vestvæg blevet tolket som dødedansen, men er mere sandsynlig en gengivelse af et folkeeventyr. Derved er maleriet enestående i dansk sammenhæng og derfor særdeles bevaringsværdig. Der er kun små rester af dekorationerne over hvælv, men de fortæller, at i det mindste skibets vægge har haft en udsmykning inden hvælvslagning. På triumfvæggen kan der have været en Dommedagsscene.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmaleriet på vestvæggen i 3. fag er nedbrudt af salte. Farve- og kalklag i fuger er skallet af, men også malelaget på kridtstenene er flere steder gået tabt. Kalk- og farvelag er partielt løse. En ældre reparation gennem malefeltet er revnet. Tilsmudsningen er moderat. Sydvæggens fragment er i en bedre konserveringsmæssig tilstand, men bør undersøges. Der er opsat en højtaler på vestvæggen i et fragmentarisk bemalet område. Bag orgel er opsat to knager. Maske omkring sladrehullet i skibets 1. fag mod syd er tilsyneladende aldrig blevet istandsat, og det skønnes, at området er saltbelastet, hvorfor det kræver behandling. Kirkens øvrige udsmykning har ikke akut behov for behandling. I alle stolestader er anbragt fyrfadslys. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. (Tilstand maj 2007). Der er over hvælv bevaret fragmentariske rester af kalkmalerier på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Bedst bevaret er fragmenterne på triumfvæg samt på sydvæg længst mod øst. Kalk og farvelag sidder flere steder løs, og især på triumfvæg mod nord er vedhæftninger så dårlig, at der er stor fare for at maleri går tabt. Sydøsthjørnet er beskyttet med plader, der er lagt over hvælvlommen. I vindue på nordvæg mellem 1. og 2. fag ses enkelte farvespor, men her er de bevarede områder for en stor dels vedkommende overkalket. (Tilstand september 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Jungshoved Kirke har senromansk kor og skib fra ca. 1225-50 opført i kridt- og munkesten over syld. I tidliggotisk tid fik skibet vestforlængelse i kridtkvadre med et par bælter i munkesten over syld. Vestgavlen ombyggedes helt i munkesten o. 1450. Ligeledes i sengotisk tid ændredes korbuen, og kor og skib fik hvælv. Sengotisk sakristi på korets nordside i munkesten og med samtidigt hvælv. På skibets nordside rejstes i sengotisk tid en tårnunderdel i munkesten med kridtbælter med samtidigt hvælv samt trappehus mod vest. Tårnets to øvre stokværk, som er i mursten, er bygget i renæssancen. Mod syd er et formentlig sengotisk våbenhus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links