Indskrift på gjordbue mellem skibets 2. og 3. fag.

.

Fakta

Malerierne er placeret pi hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret en lille indskrift i skibet.

Kalkmaleriet på gjordbuen mellem 2. og 3. fag i skibet er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Øster Egesborg Kirke er i første halvdel af 1200-tallet opført med kor og skib i munkesten - skibet efterudvidet med et fag mod vest. Omkring 1500 blev det oprindelige kor afløst af en langhusbygning i munkesten, der igen snart efter blev udvidet mod øst med endnu et fag i munkesten samt et sakristi i kridtstenskvadre. Korets i alt tre krydshvælv er samtidige med bygningerne. Korbuen blev ved korets overhvælving omdannet og tilspidset. Ligeledes o. 1500 rejstes et tårn på skibets vestforlængelse, og tårnrum og skib fik indsat i alt tre krydshvælv. Et sydvendt våbenhus er fra sen middelalder, mens et ligkapel mod nord er fra nyere tid. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links