Nordvæg mellem 2. og 3. fag. Udsnit mod vest. Nøgen Eva med langt, lyst hår.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520).

Kalkmalerierne

Nordvæg mellem 2. og 3. fag. Udsnit mod øst. Sankt Kristoffer. Kun en hånd, der holder om en stav sprunget i løv, og glorien delvis skjult af trækonstruktionen, er synlig.
.

Kalkmalerierne i Bogø Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Kristoffer (Helgen, kæmpe) og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kalkmalerierne over hvælv er meget interessante. Primært ikke for deres motiv og udformning, som kendes i langt større udstrækning fra andre kirker, men de oplysninger om kirkens historie, som de giver. Malerierne er udført i begyndelsen af 1500-tallet og har formentlig stået fremme nogle årtier. Herefter er de blevet overkalket, hvilket er forholdsvis usædvanligt, inden hvælvene er indbygget omkring reformationen eller senere.

Over hvælv er bevarede kalkmalerier på skibets nordvæg. Malerier mellem 2. og 3. fag er bedst bevaret. Der er i nyere tid foretaget mørtelreparationer på murkrone, som partielt har medført skader i form af løbere fra fugt og mørtelmateriale ned over maleriernes overflade. Malerierne har været overkalket, og i vinduet mellem 2. og 3. fag er en stor del af overkalkningen bevaret. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Bogø Kirke er en middelalderlig langhuskirke. Af langhuset er sydmurens midterparti i rå kampesten formentlig fra romansk tid, mens resten af bygningen har sengotisk præg. De øvrige dele af langhuset er opført i munkesten og kridtkvadre. Omkring reformationstiden eller måske senere i 1500-tallet har langhuset inklusiv dets østlige korafslutning fået fire fag krydshvælv. Et våbenhus i syd og tårnet i vest med sydvendt trappehus er begge opført i munkesten i sengotisk tid. Såvel våbenhus som tårn har fladt loft. Bortset fra tårnet står kirken hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links