Korpolygonens hvælv.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1450-1500 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Hellig tre kongersværkstedet (o. 1465-1475) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kongernes tilbedelse.
.

Ornamental udsmykning på ribber, på og langs bue samt ornamentik, indskrift og bomærke i kappen.

.

Kalkmalerierne i Vordingborg Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Elisabeth (Johannes Døbers mor), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Simeon (Gammel mand i templet), Josef (Marias trolovede/mand), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Jeppe Murer (Murer), engle, Gabriel (Ærkeengel), Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), dyr, indskrifter, bomærker, vrængefigurer og masker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre borter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), ranke og blad, stjerne, frugt og bær, krabbeblad, træ og busk, cirkelslag og bueslag, passerroset, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. Den ældste i koret og på triumfvæggen og den yngste i tårnets hvælv. Malerierne i koret er meget smukke og af kunstnerisk høj kvalitet. De er udført af Hellig tre kongersværkstedet. Sidefigurerne til korbuekrucifikset på triumfvæggens overvæg er enestående og meget sjældne i dansk kalkmaleri. De mere primitive malerier i tårnets hvælv giver vigtige lokalhistoriske oplysninger.

Kirkens kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Alle kirkens bygningsdele er sengotiske og i munkesten. Kirkens ældste del er koret med tresidet afslutning, der er opført o. 1400 op mod et nu forsvundet skib. I koret er der spor af samtidige, men måske kun planlagte hvælv, mens de nuværende hvælv er fra o. 1470. Skibet, der er rejst efter 1432 og fuldendt o. 1475, er tredelt og har samtidige hvælv i både midtskibet og sideskibene og samtidige trappehuse i midtskibets sydvestre og nordøstre hjørner. En høj korbue ind til et påtænkt, men aldrig opført nyt kor, blev udfyldt af en spærremur over korets vestligste gjordbue. Vesttårnet er næppe mange årtier yngre end skibet og er opført i to byggefaser med samtidigt trappetårn mod nord og hvælv i tårnrummet. Våbenhus mod syd. Sakristi med samtidigt hvælv på korets sydside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links