Apostlen Bartholomæus martyrium.

.

Fakta

Malerierne er placeret på hovedskib. Malerierne er dateret til 1575-1575 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Den korsfæstede Filip omgivet af soldater.
.

Kalkmalerierne i Skibinge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Bartholomæus (Apostel), Filip (Apostel), Johannes (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den efterreformatoriske udsmykning, der ifølge arkivalske oplysninger også har strakt sig ind i korhvælvet og muligvis også i skibets 2. hvælv, er særdeles bevaringsværdig både på grund af motiverne, apostlenes martyrium, som er malet efter stik af Lucas Cranach d. Æ 1512, men også grundet maleriernes høje kunstneriske kvalitet.

Malerierne i skibets 1. hvælvfag er yderst velbevarede. De røde farver er bedst bevarede, men også gul og grøn ses i flere partier som intakte farvelag. De sorte konturer er bevaret partielt. I vestkappen er et større område i kappens midte gået tabt.

Kirken

Skibinge Kirke har senromansk kor og skib. Murværket er udført i bæltemuring skiftevis af kridtkvadre og munkesten. Stedvist kan en skråkantsokkel iagttages på skibet. O. 1400 blev indbygget to krydshvælv. Krydshvælvingen i koret er fra anden halvdel af 1400-tallet. Både det nordvendte våbenhus samt vesttårnet er tilføjet efter 1500 og opført af munkesten og kridtkvadre. Tårnet er bæltemuret med trappehus ved nordsiden. I tårnet er væggene næsten helt af kridtkvadre. Hele kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links