Syndefaldet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1350-1520 (1275-1375 Tidlig gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sædeunderet.
.
Joab myrder Abner og Judas hænger sig.
.

Kalkmalerierne i Fanefjord Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, skabelsen og syndefaldet, Dommedag, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, kirkelige handlinger, bøn og aflad, Jesu barndomshistorie og Jesu voksenliv. Malerierne viser Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Gud (Vor Herre), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Kajfas (Ypperstepræst), Pilatus (Statholder), Lazarus (Maria og Marthas bror), David (Jødisk konge), Goliat (Kæmpe, filister), Lazarus (Tigger), Samson (Jødisk helt), Gabriel (Ærkeengel), Jørgen (Helgen, ridder), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Josef (Marias trolovede/mand), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Simeon (Gammel mand i templet), Herodes den Store (Konge), Abner (Hærfører), Joab (Kong Davids hærchef), Judas Iskariot (Apostel), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Tuttevilius (Djævel), Mikael (Ærkeengel), Hieronymus (Kirkefader, kardinal), Stefanus (Helgen), helgeninder, Katherina af Alexandria (Helgeninde), Vilhelm af Æbelholt (Helgen, abbed), Barbara (Helgeninde), dyr, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle, vrængefigurer og masker, bomærker, moraliteter og fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad, stjerne, træ og busk og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen, som er i alle otte hvælv og på nogle vægpartier samt på midterpiller, er særdeles omfattende og velbevaret. Der er scener fra både det gamle og det nye testamente, fra Skabelseshistorien over Isaks ofring til Barndomshistorien, Jesu voksenliv og Kristi lidelseshistorie til Dommedag. Skabelseshistorien, der gengives i flere kapper, er usædvanlig righoldig. Derudover er der mange sjældent forekommende scener. Blandt andet Joab der myrder Abner, Sædeundret, Den fattig og den rige mands bøn, De sladrende kvinder samt Tuttevilius og Judas, der hænger sig. For alle scener gælder, at der er en rigdom af detaljer. Mange steder fra samtidens dagligliv. Sidst men ikke mindst er der på pillerne bevaret helgenfremstillinger, heriblandt Sankt Vilhelm af Æbelholt, der formentlig har fungeret som udsmykninger over sidealtre.

Kirkens kalkmaleriudsmykning er yderst velbevaret med kun få oprindelige skader. Dog har der gennem årene været en større saltbelastning af især søndre hvælvrækkes vesthvælv, hvor større dele af maleriet derfor er stærkt nedbrudt. Skaderne er udbedret i forbindelse med den seneste restaurering.

Kirken

Den hvidkalkede kirke består af et langhus i munkesten, hvoraf skibet er fra anden halvdel af 1200-tallet. Det er uden sokkel. I sengotisk tid er det meget brede skib overhvælvet således, at det fremstår som toskibet. Hvert skib har fire krydshvælv båret af kantede piller midt i rummet. Også tidligere synes det dog at have været hvælvet. Langhusets korafslutning har fladt loft og tresidet østgavl. Denne del af kirken stammer fra efter 1500. Det sengotiske tårn med trekantsokkel i vest har nordvendt trappehus og et formentlig samtidigt krydshvælv. Mod nord findes et fladloftet våbenhus fra sengotisk tid.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links