Udsmykninger fra to forskellige perioder. Ornamentik på ribber fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1475-1600 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Udsmykninger fra to forskellige perioder. Ornamentik på ribber fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Lem Kirke – Skive Kommune forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Marias historie og forhistorie, skabelsen og syndefaldet, dagligliv, Kain og Abels historie. Malerierne viser Abel (Fårehyrde), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Set (Adams søn), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Anna (Jomfru Marias moder), Jakob den Ældre (Apostel), Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Noa (Noas ark), Salomas (Medlem af Den Hellige Familie), engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, blomst (naturalistisk og stilistisk), stjerne og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I sydkapellets hvælv er bevaret to udsmykninger oveni hinanden. Den ældste udsmykning er en enkel ornamental udsmykning af hvælvets ribber og ribbekryds. Den yngste er malet i kapperne. Den synes både lidt ustruktureret og primitiv, men har enestående scener i dansk kalkmaleri. Især Adam og Evas jordeliv viser mange usædvanlige episoder.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i sydkapellets hvælv er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand. Tilsmudsning forekommer at være ujævnt fordelt i kapperne, således at de nordvendte samt den nordre af de østvendte kapper forekommer at være mere tilsmudsede end de øvrige. Der ses en større fugtskade i den nordlige af de to vestvendte kapper. Fugtskaden omfatter den stående Maria syd for korset. Partielt ses kalkslør – eller muligvis saltslør – på røde klædedragter i østkapper og vestkapper.

Kirken

Lem Kirke – Skive Kommune har romansk apsis, kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Apsis har oprindelig halvkuppelhvælv, kor og skib fladt bjælkeloft. Det sengotiske vesttårn er opført i genanvendte kvadre og munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. På skibets sydside er et ligeledes sengotisk våbenhus. Sydkapellet, der er opført i genanvendte kvadre og munkesten, er muligvis eftermiddelalderligt. Dets gavl er ommuret 1770. Det har samtidigt ottedelt hvælv. Kapellets østmur skærer sig ind i overgangen mellem kor og skib, hvilket har medført en ombygning af korbuen ved kapellets opførelse.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links