Ornamentik i vindues smige.

.

Fakta

Malerierne er placeret på kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1400. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vestre smig.

.

Kalkmalerierne i Sørbymagle Kirke forestiller geometriske borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmaleriet i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmaleriet på korets nordvæg i vindues smigene har en enkel ornamentik og hører sandsynligvis sammen med de bevarede rester af kalkmalerier over hvælv.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmaleriet i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmaleriet på korets nordvindues smige er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at maleriet ikke er restaureret og dækkes af kalkslør og mindre kalkflader (Tilstand maj 2015). Over hvælv er bevaret svage fragmenter af ornamentik på skibets sydvæg og nordvæg. Maleriernes kalk- og farvelag er nedbrudte (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sørbymagle Kirke består af romansk kor og skib bygget i rå kampesten. Senest omkring 1300 har en vestforlængelse af munkesten med genanvendte kampesten udvidet skibet til dobbelt størrelse. Samtidigt er også dele af det romanske murværk forhøjet i munkesten. O. 1400 har hele kirken fået krydshvælv: et i koret og tre i skibet. Både våbenhus, sakristi og tårn er tilbygninger fra 1400-tallet, alle bygget af munkesten. Våbenhuset i syd har fladt loft. Sakristiet ved korets nordside har samtidig krydshvælv. Tårnet har et formentlig senere krydshvælv og materiale- og trappehus mod nord er fra 1600-tallet. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links