Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1340-1360 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sankt Hans Kirke – Hjørring Kommune forestiller Kristoffer (Helgen, kæmpe) og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motivet krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Sankt Kristoffer, der ved sin størrelse og placering, vidner om denne helgens betydelige plads i samtidens fromhedsliv.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende. Kalkmaleriet på skibets nordvæg er dog tilsmudset, og der ses i begrænset omfang punktvise afskalninger af farvelag. En restaurering vil først og fremmest have et æstetisk sigte.

Kirken

Sankt Hans Kirke – Hjørring Kommune består af senromansk kor og skib, hvoraf koret overvejende er opført i granitkvadre, mens skibet er opført i munkesten. Skibet har bjælkeloft, mens koret har to sengotiske krydshvælv. Våbenhuset på kirkens sydside er opført midt i 1800-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links