Østvæg mod nord. Farvespor.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, i loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1275-1475. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tømmerby Kirke forestiller et uidentificerbart motiv.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kalkmalerierne over hvælv i koret er meget sparsomt bevaret. Kun enkelte farvespor ses, men er vigtige for forståelse af kirkens historie. Koret og muligvis dele af skibet har sandsynligvis stået med kalkmalerier på væggene frem til korets overhvælving.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret farvespor på korets østvæg mod nord. Malepuds sidder meget løst og bør sikres. Endvidere store mængder fugleekskrementer og redematerialer i hvælvlommer, som bør fjernes. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til fragmenternes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Apsis, kor og skib i granitkvadre på skråkantsokkel stammer fra romansk tid. Apsis har et formentlig samtidigt halvkuppelhvælv af rå kampesten. Korets ottedelt krydshvælv er sengotisk, og skibet har fladt loft. Vesttårnet er fra omkring 1500, bygget af genanvendte granitkvadre og munkesten med formentlig samtidigt, ottedelt krydshvælv samt nordvendt trappehus. Våbenhuset mod nord, der er jævngammelt med tårnet, er bygget munkesten og kampesten. Omtrent samtidig er apsiden adskilt fra koret ved en mur og benyttes nu som sakristi. Kirken står i blank mur bortset fra tårnets øvre dele og våbenhuset.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links