Fugl Fønix i flammer.

.
Tre figurer på tøndehvælvet mod nord.
.

Fakta

Malerierne er placeret i krypt. Malerierne er dateret til 1755-1792 (1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vang Kirke forestiller indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener og allegorier. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne Blomst, naturalistisk og Ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I en krypt fra omkring 1600 er i sidste halvdel af 1700-tallet malet en unik udsmykning på tøndehvælvet og østvæggen. Udsmykningen består af latinske og danske indskrifter, Fugl Fønix og en allegori over livets forgængelighed. Indtil 1924 var der tre store og to små kister, formentlig indeholdende ligene af provst Adrian Brøndlund (død 1792) og hans familie.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Malerierne i krypten er under aktiv nedbrydning. Farve- og kalklag hænger løst og er flere steder gået tabt. Nedbrydningen er mest omfattende på østvæggen og den nordre del af tøndehvælvet. Årsagen er fugt og salte, da krypten er meget fugtig. Nederst på østvæggen ses tillige kraftige udsvedninger fortrinsvis gennem fuger, som er løbet ned over væggen. Malerierne fremstår misfarvede.

Kirken

Vang Kirkes romanske apsis, kor og skib er opført i granitkvadre på profileret dobbeltsokkel af granit. Korbuen i granitkvadre er ret velbevaret. Et tredelt hvælv i apsis er i 1880 helt ommuret i gul tegl. Det nordvendte våbenhus er i 1794 opført af genanvendte granitkvadre fra Torup Kirke – Jammerbugt Kommune. Kirken står bortset fra de hvidkalkede gavltrekanter i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links