Rankeslyngsornamentik i arkadebuens top.
.
Markeringer af stjernehvælvets ribber og bue.
.

Fakta

Malerierne er placeret på hovedskib, korsarm og sideskib. Malerierne er dateret til 1400-1610 (1475-1550 Sengotik, 1375-1475 Gotik, 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Skiveværkstedet (o. 1522-1555) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.

.

Kalkmalerierne i Vestervig Kirke forestiller indskrifter, dyr, våbenskjolde, scener fra det nye testamente, Kristus/Jesus (Guds søn) og Veronika (Helgeninde). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, omvundet stav, menneske, dyr og væsen og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret rester efter flere udsmykninger. I søndre sideskibs 1. fag er bevaret en enestående Veronikas svededug. Den lille Veronika holder med begge hænder foran sig klæde med Kristi ansigt. I nordre korsarm er der en karakteristisk udsmykning af stjernehvælvene, der kan dateres til 1444. I nordre sideskibs 4. fags hvælv forekommer forholdsvis beskedne rester efter en udsmykning malet af Skiveværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i nordre korsarms østre og vestre hvælv er tilsmudsede, og især i østre hvælv ses saltskader, nedbrudte farvelag og misfarvninger. Figurmaleriet i nordre sideskibs 4. fags nordkappe har aktive saltskader. Maleriet er derudover tilsmudset. I søndre korsarms østre hvælvs nordkappe er maleriet misfarvet, og der ses store sætningsrevner, som indikerer, at maleriet sidder løs. Hvælvmaleriet i søndre sideskibs 1. fags østkappe har mange svindrevner og en enkelt større revne. Maleriet skæmmes af misfarvninger, som for en dels vedkommende kan skyldes fugtskjolder.

Kirken

Vestervig Kirke har dannet nordfløjen i et augustinermunkekloster. Kirken, der er i granitkvadre, var oprindelig en korskirke med apsis, kor, tværskibe (hver med to østkapeller, hvoraf de yderste havde apsis) og tredelt skib. Kirkens østparti blev nedrevet i løbet af middelalderen. Ved en restaurering i 1917-21 blev kirken delvist ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Romansk murværk er bevaret i arkademurene, nordre sideskibs ydermur og tværskibenes østmure. Sideskibenes ydermure er opført uden sokkel. I 1400-tallet ombyggedes kirken, idet tværskibene forkortedes, så deres gavle flugtede med sideskibenes ydermure. Det romanske kor erstattedes af et langhuskor, skibets vestende forkortedes, og her opførtes et vesttårn i genanvendte granitkvadre nederst og gule munkesten øverst og med samtidigt, ottedelt hvælv i tårnrummet. I samme periode overhvælvedes hele kirken. Ældst er de to stjernehvælv fra 1444 i den bevarede rest af nordre korsarm, mens de ottedelte hvælv i midtskibet og krydshvælvene i sideskibene og søndre korsarm er opført i løbet af 1400-tallet. Langhuskoret blev nedrevet efter 1833. Ved restaureringen i 1917-21 nyopførtes apsis og kor på de oprindelige romanske fundamenter. Skibets sydmur blev helt nybygget ved samme restaurering.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links