Nordre kappedel.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1570-1580 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Bedsted Kirke forestiller indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, vrængefigurer og masker og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), menneske, dyr og væsen, ranke og blad og vase & buket.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. En særdeles vigtig dokumentation af udsmykningens tilblivelse og slægterne Friis og Krabbes aner.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. I korhvælvets østkappe mod nord er der puds, som tilsyneladende truer med at falde ned. Pudsen bør sikres hurtigst muligt. Malerierne er derudover stærkt tilsmudsede og misfarvede. Misfarvning kan dels skyldes fugt, dels et tidligere anvendt restaureringsmateriale. I toppen af alle kapper er der mere eller mindre udbredte punktafskalninger, hvilke kan være aktive saltskader. Endelig er der udbredte kraftige revnedannelser. Der foretages tilsyneladende en måling af revners bevægelse i den vestligste af de sydvendte kapper.

Kirken

Bedsted Kirke har romansk kor (oprindelig med apsis) og skib i granitkvadre på sokkel. Korets vægge er på indersiden af rå sten. Den romanske apsis er siden nedrevet, men var som den nuværende fra 1924 opført i granitkvadre. Korbuen er udvidet i senmiddelalderen, og koret har o. 1500 fået et ottedelt hvælv. Det sengotiske vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet har nederst 8 kvaderskifter, men er ellers i tegl og er på ydersiden skalmuret i 1895. På skibets sydside er et eftermiddelalderligt våbenhus (muligvis fra 1687), som er beklædt med genanvendte granitkvadre og helt ombygget i 1800-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links