Del af apostelrække.
.
Del af apostelrække.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1525-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sennels Kirke forestiller scener fra det nye testamente og dommedag. Malerierne viser indskrifter, Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Andreas (Apostel), Johannes (Apostel), Matthias (Apostel), Matthæus (Apostel), Simon (Apostel), dyr, Jakob den Ældre (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Thomas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Filip (Apostel), engle, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad, stjerne, frugt og bær og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kraftigt retoucheret og opmalet. Specielt ansigterne har ændret karakter.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælvet er tilsmudsede. Et kraftigt gråligt lag dækker hele kappefladen, hvilket kan være tegn på mikrobielt angreb.

Kirken

Sennels Kirke har romansk kor og skib i granitkvadre over sokkel. Indvendigt er væggene i rå sten på nær triumfbuen, som er i kvadre. Koret har senmiddelalderligt hvælv, mens skibet har bjælkeloft. Alle tilbygninger er senmiddelalderlige og opført i gule munkesten over syld iblandet en del romanske kvadre og med samtidigt hvælv: sakristi på korets nordside, våbenhus på skibets nordside samt vesttårn (skalmuret med mursten i nyere tid). Trappehus på tårnets nordside fra 1937.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links