Maria i solgisel og Kobberslangen i ørkenen.

.

Korbue mod syd. Ornamentik.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1535-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Hassingværkstedet (o. 1535-1550).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Lodbjerg Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, dyr, Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Interessant sammenstilling af den apokalyptiske Madonna og Kobberslangen i ørkenen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne på triumfvæggen og i korbuen er generelt i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand – dog tilsmudsede. Især på triumfvæggen ses en grålig belægning på malerierne.

Kirken

Lodbjerg Kirke består af sengotisk skib og smallere kor opført i gule munkesten kort før reformationen. Kirken har overalt bjælkelofter. Ved vestgavlen står en tømret klokkestabel fra 1587. O. 1818 er skibets vestende med en mur udskilt til våbenhus.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links