Rankeslyng med store blomster. Mellem rankerne mindre blomster som strømornamenter.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1550-1600 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ræhr Kirke forestiller strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Eneste afdækkede kalkmaleri i kirken er en ranke med store blomster i korbuen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Korbuens maleri fremstår i særdeleshed med nedbrudte kalk- og farvelag, men tilsyneladende er skaderne ikke aktive. Maleriets pudslag er tilsyneladende tilsvarende nedbrudte. Det er usikkert, om skaderne skyldes salte. På maleriets overflade er efterladt sekundære kalklag.

Kirken

Ræhr Kirke er i romansk tid bygget som en korskirke, men står nu som langhusbygning med apsis, kor og skib. Apsis og langhusets østpartier er bygget i granitkvadre på dobbeltsokkel, mens skibets vest- og nordvestmur er i kløvet kampesten og havsten. Apsis har i nyere tid fået indsat halvkuppelhvælv. Langhusbygningen har trælofter. Den nordlige og sydlige korsarm blev nedbrudt o. 1800, og kvadrene er genbrugt i det sydvendte våbenhus fra det tidlige 1800-tal. Mod vest er der to klokkepiller fra nyere tid. Kirkens granitpartier står i blank mur, mens skibets vest- og nordvestmur er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links