Indskriften "Maria" er afdækket i midten af yngre dekoration.

.

Korbue mod syd. Ornamentik med masker.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1375-1580 (1375-1475 Gotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Grurup Kirke forestiller indskrifter og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), menneske, dyr og væsen og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den yngste udsmykning har en meget fin ornamentik med harmonisk opbygning samt mange masker, en face og i profil. Den er beslægtet med ornamentikken i Grinderslev Kirke, måske udført af samme værksted.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I maleriet i korbuen kan der observeres mange punktvise afskalninger i farve- og kalklag, som kan skyldes aktive salte. Endvidere er der på korbuens vange mod nord et kraftigt angreb af lyserøde bakterier. Malerierne er tilsmudsede i mindre grad, og der forekommer en del misfarvninger.

Kirken

Kor og skib er opført i granitkvadre med skråkantsokkel i romansk tid. Et sydvendt våbenhus er først tilføjet 1936. En moderne muret lavt klokkestabel er opført op ad korets østmur. Det meste af kirken står i blank mur. Kun omkring vinduer, taggavle, de øverste murpartier samt våbenhus og klokkestabel er kalkede. Triumfvæggen er ombygget omkring 1500. Både kor og skib har fladt loft.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links