Våbenskjolde på triumfvæg mod nord.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1580-1600 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Snedsted Kirke forestiller indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener og våbenskjolde.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Våbenskjoldene for familien Høeg på Tolbøl vidner om familiens relation til kirken.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Triumfvæggens maleris kalk- og farvelag er i et større område mod syd allerede gået tabt, og resterende kalk- og farvelag sidder meget løst. Skaderne skyldes givetvis den udsatte placering ved opgang til prædikestol. Generelt ses mange løbere af hvidtekalk ned over maleriet.

Kirken

Den meget høje romanske kirkes apsis, kor og skib er bygget i granitkvadre. Apsis, der står på dobbeltsokkel, er næsten helt ombygget 1883, hvorved også halvkuppelhvælvet blev fornyet. Kor og skib har bjælkeloft. Vesttårnet er bygget o. 1500, forneden med skifter i granitkvadre, der for en del stammer fra et tidligere romansk tårn. De øvre skifter er i gul munkesten. Tårnet har samtidigt krydshvælv. Det sydvendte våbenhus er 1883 opført i formentlig genanvendte granitkvadre. Kirken står i blank mur. Dog er gavle, våbenhus og tårnets teglpartier hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links