Øverste billedfrise mod vest. Tornekroningen.
.
Den opstandne Kristus pålægger Peter og de øvrige apostle at vogte "lammene" i øverste billedfrise samt Fødslen i nederste billedfrise.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1575-1600 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Heltborgværkstedet (o. 1575-1600).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Villerslev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse, kampscener, dommedag og dagligliv. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Josef (Marias trolovede/mand), Pilatus (Statholder), indskrifter, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Spændende og til dels uidentificeret udsmykning med mange detaljer om samtidens klædedragter fra 1575-1600. En del af scenerne er fragmentariske. Flere indskrifter på dansk.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne på skibets vægge er i en generelt tilfredsstillende bevaringstilstand. Malerierne er dog tilsmudsede i mindre grad, hvilket bl.a. kan skyldes sod fra stearinlys. Der anvendes levende lys i stolestadernes gavle, ligesom der er opstillet en syvarmet lysestage i blændingen af kvindedøren. Der skal gøres opmærksom på, at brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. Maleriet på triumfvæggen har nederst i det søndre felt samt i det nordre hjørne løse kalk- og farvelag, hvilket formodentlig skyldes saltskader. Dertil ses mod nord revner opstået i begge sider af en nyere reparation.

Kirken

Villerslev Kirke har romansk apsis, kor og skib (apsis og kor dog moderne ombygget). De romanske dele er opført i granitkvadre på sokkel, apsidens vægge er dog indvendigt i rå kampesten. Korbuen er ommuret i nyere tid. Det sengotiske vesttårn er forneden opført i genanvendte kvadre og ellers i gule munkesten. På skibets sydside er et moderne våbenhus i gule munkesten. Overalt i kirken er der bjælkelofter.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links