Lov og evangelium.
.
Tårnbue mod nord. Kobberslangen i ørkenen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og tårn. Malerierne er dateret til 1550-1560 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Torup Kirke – Jammerbugt Kommune forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie og allegorier. Malerierne viser Aron (Ypperstepræst, bror til Moses), Elias (Profet), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Moses (Arons bror), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), dyr, indskrifter, engle, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), menneske, dyr og væsen, ranke og blad og vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Gengivelse af Lov og Evangelium, der på en række punkter afviger fra de kendte forlæg.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Bevaringstilstanden af maleri i både kor og skib er generelt tilfredsstillende. Figurfremstillingen på korets nordvæg er dog skæmmet af store stærkt misfarvede reparationer. Af æstetiske grunde kunne reparationerne overvejes udskiftet. Der er opsat lysglobe i korbuen. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Torup Kirke – Jammerbugt Kommune har romansk kor og skib i granitkvadre på sokkel. Kor og skib har fladt loft. O. 1500 tilføjedes et vesttårn, der er jævnbredt med skibet. Tårnet er nederst i genanvendte kvadre og øverst i gule munkesten; nordmuren er dog helt i gule munkesten, og desuden indgår en del kridtkvadre især i østmuren. I tårnrummet er der ansatser til et hvælv. Våbenhuset i mursten på skibets nordside afløste o. 1900 et tidligere våbenhus i bindingsværk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links