Kalkmaleri fra Viby Kirke (Århus)

.

Fakta

Malerierne er placeret på Kor. Malerierne er dateret til 1475-1482 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Vibyværkstedet (o. 1460 – 1482).

Kalkmalerierne

Kalkmaleri fra Viby Kirke (Århus)
.

Kalkmalerierne i Viby Kirke – Aarhus Kommune forestiller bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk) og cirkelslag og bueslag.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets hvælv en enkelt ornamental udsmykning udført i biskop Jens Iversen Langes tid.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Korets hvælvkapper især mod øst og nord er tilsmudsede og fremstår blakkede.

Kirken

Kirkens romanske apsis, kor og skib er opført i kløvet kampesten med anvendelse af granitkvadre i hjørner og åbninger. Apsis har samtidigt halvkuppelhvælv. Mellem 1450 og -80 fik koret indsat et og skibet to krydshvælv. Den romanske korbue er bevaret. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er o. 1500 opført i munkesten iblandet genanvendte kvadre fra en nedbrudt kirke med apsis. Det sydvendte våbenhus er formentlig på samme tid opført i munkesten. Kirken står hvidkalket fraset hjørnekvadrene, der står i blank granit.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links