Gravlæggelsen og Opstandelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1450-1475 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Gravlæggelsen og Opstandelsen.
.

Kalkmalerierne i Vor Frue Kirke - Nyborg Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager) og Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. De meget højtsiddende kalkmalerier, der næsten ikke kan ses fra kirkens gulv, er af fin kvalitet med mange detaljer. Dog er det svært at vurdere helhederne, da farvelaget er beskadiget, og kun dele af motiverne er synlige.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriernes farvelag er beskadiget i omfattende grad. En del af disse skader er formentlig sket i forbindelse med frilægning, mens andre kan henføres til fundtilstand eller senere nedbrydning. Karakteristisk er blandt andet tab af favelag i fuger. Malerierne er ikke restaureret med fuldt integreret retouch og fremstår med tydelige skader. Især nordvæggens maleri er fragmentarisk. Konserveringstilstanden er god.

Kirken

Vor Frue Kirke - Nyborg Kommune er opført i gotisk tid og står som en treskibet langhuskirke. Hertil kommer et messeklokkespir over østgavlen og et vesttårn samt korsarmskapeller. Alt er bygget af munkesten bortset fra tårnets nederste del, der er af granitkvadere. Både sidstnævnte samt langhusets ydre er dog stærkt præget af en restaurering 1870-71. Langhusets fire vestligste fag er de ældste, måske fra efter 1389. Både midtskib og sideskibe er overhvælvede. Opførslen af de to østligste og hvælvede korfag kan muligvis dateres til 1428. Tårnet stammer fra 1581. Nordøsthjørnet af et gotisk nordkapel samt østmuren af et tilsvarende sydkapel indgår i de nuværende moderne korsarmes østmure. Kirken står med blanke mure og er bygget i munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links