Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320359
Sted- og lokalitetsnummer
190805-98
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Grøft (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 10a: Den sydlige del af kirketomten, Kapelbanken. Det fredede areal, hvorpå der findes bygningsrester og spor af grave, måler i øst-vestlig retning ca. 50 m og i nord-sydlig ca. 20 m. Den nordlige fred- ningsgrænse er identisk med matrikelskellet mod matr.nr. 12l af Sig. Matr.nr. 12l: Den nordlige del af kirketomten, Kapelbanken. Kirketomt med omkringliggende kirkegård. De fremdragne fundamentgrøfter til kor og østre del af skibet måler ca. 13 m i øst-vestlig retning og ca. 10 m i nord-sydlig retning. På kirketomten er på en lille høj rejst en granitsten med inskription. Fredningen omfatter kirketomten med del af den omkringliggende kirkegård. Det fredede areal måler ca. 50 m i øst-vestlig retning og 35 m i nord-syd- lig retning; den sydlige fredningsgrænse følger matrikelskellet til matr.nr. 10a jvf. vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStedet for St. Birgittes eller St. Gertruds Kapel (jfr. Trap Danmarks Bd. V p 740). Der pløjes hvælvede Tagsten op.
1935
Museal udgravning - Nationalmuseet
1936
Museal udgravning - Uspecificeret institution
1969
Tinglysning - Museet for Varde By og Omegn
1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1991
Museal prøvegravning - Museet for Varde By og Omegn
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Museet for Varde By og Omegn
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links