kildetrug med kilde, set fra VSV
.
kilde nedenfor skrænt, set fra NV
.
kildeudspring i stenfyldt rende, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302749
Sted- og lokalitetsnummer
020407-63
Anlæg
Kildeanlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3027:49 Helligkilde. Stensat rende med kildeudspring i østenden, 1,2 m i diameter. Renden er 6,5 m lang og 0,5-0,8 m bred. I vest et 2,2 x 2,2 m og 0,35 dybt kildetrug.

Undersøgelseshistorie

2015
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumHelligkors Kilde. Beliggende på strandengen nedenfor skråningen ca. 55 meter fra kysten. Kildetrugetmåler ca. 2,2x2,2 m, er stensat og vandfyldt til randen. Dybden blev målt til ca. 0,35 m. En ca. 6,5 m lang og 0,5 til 0,8 m bred stenfyldt rende med kildeudspringet, løber fra det lidt højere liggende ØNØ til VSV, hvor vandet ender i kildetruget. Kildeudspringet i den østlige ende af renden måler ca. 1,2 m i diameter. Stenene i kildeudspringet og i renden er i størrelsen 15 cm i diameter til 60 cm lange kampesten. Hele anlægget måler 9 meter i længden og er orienteret øst – vest. Kilden ligger i en indhegnet dyrefold. En P-plads er anlagt ovenfor bakken ved landevejen. Der er p.t. ingen adgang fra p-pladsen.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links