Kommunen har fire landsbykirkegårde, alle med omgivelsesfredninger og udvidelser og beliggende i landbrugslandskabet vest for motorvejen.

Kildebrønde Kirkegård har åbne marker omkring sig, og ud over den ældste del findes en fin skovafdeling udformet af Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter i 1990’erne og en del med mere traditionelle hækrum fra 2005 af Andreas Bruun Landskabsarkitekter.

Greve Kirkegård med udvidelser ligger op til præstegårdshaven; en del heraf er fra 1998 sognehave. De seneste udvidelser, tegnet af hhv. Bruun, Samuelsen & Ulfstedt i 1984 og Andreas Bruun Landskabsarkitekter i 2006, har som den gamle del østvendte grave, gravrækker og hække omkring gravstederne. Dobbelte rækker af fuglekirsebær danner et diagonalt kors og opdeler kirkegården i mindre rum; mod øst er urnegrave i græs.

Også Tune Kirkegård ligger i byen og har annekskirkegård, dels en del fra ca. år 1900, renoveret i 2013, dels en del fra årene 1974‑76, udformet af Morten Klint og Knud Lund-Sørensen med lund af hvidtjørn og urnegrave i græs samt fire urnegravrum.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde