Middelfarts to bykirkegårde er ganske regelmæssigt opdelt, i dag med megen ledig gravplads i form af plæner med træer. Ud mod Lillebælt ligger MiddelfartVestre Kirkegård, indviet i 1853, udvidet i hhv. 1882 og 1897, med mindesten fra de slesvigske krige i hhv. 1848‑51 og 1864. Sydvest herfor, ved Krybeskov, ligger Middelfart Søndre Kirkegård, anlagt i 1924 og med gravplads for faldne og flygtninge under 2. Verdenskrig.

Kommunen har en snes landsbykirkegårde, alle på nær en med omgivelsesfredninger. Nogle ligger smukt og højt i åbent marklandskab, hvor kirketårnet ses på afstand mellem trætoppe, fx Føns, Husby, Røjleskov og Ørslev Kirkegårde, sidstnævnte med en rund form. Mange steder er udlagt græs omkring kirkerne, idet gravstederne er nedlagt, bl.a. på Asperup og Harndrup Kirkegårde. En del af kirkegårdene har udvidelser med parkkarakter som Gelsted Kirkegård. Gennemgående træk er lave stendiger, velklippede hække, gamle træer, bl.a. ved Indslev, Roerslev og Udby Kirkegårde.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Middelfart Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde