.
Nordby Kirke og Nordre Kirkegård set fra nordøst. Nordby Kirke blev opført i 1786 på en mark syd for Nordby, da den også skulle benyttes som sognekirke af folk fra Rindby. Kirken er placeret midt i en symmetrisk kirkegård omgivet af en delvis kalket teglstensmur.
.

De to kirker på Fanø, Sønderho Kirke og Nordby Kirke, er opført i hhv. 1782 og 1786 som afløsning for ældre kirker. Øens befolkningstilvækst og stigende konjunkturer i 1700-tallet nødvendiggjorde en fornyelse af de gamle kirkebygninger, der formentlig stammede fra senmiddelalderen. Kirkerne og øen var ejet af kronen indtil 1741, hvor alt godset blev solgt til øens beboere.

Nordby Kirke er opført af bygmester Peder Frisvad som afløser for sognets gamle kirke, der lå i Rindby ca. 2 km længere mod syd. Sønderho Kirke er i modsætning til nabokirken opført på det gamle kirkested. På Søndre Kirkegård i Rindby står i dag begravelseskapellet Rindby Kapel fra 1894.

Ødekirker

På kirkegården i Rindby lå den gamle Nordby Kirke, indtil den blev nedbrudt i 1786. Den bestod af et langhus af tegl af ukendt alder, et tårn, et våbenhus og tre tilbyggede kapeller på nordsiden fra hhv. 1651, 1703 og 1737. Endnu en nedlagt kirke, Sankt Annæ, er nævnt i de lokale traditioner. Den skal have ligget et sted, der blev kaldt Annæ Dal, hvoraf Annesdal Bjerg er det stednavnemæssige levn.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker