Kokkedal. Ældst er vestfløjen fra ca. 1460, der er prydet med kamtakkede, gotiske blændingsgavle. I 1520’erne blev sydfløjen (billedet) tilføjet, og på samme tid opførtes en østfløj, der blev nedrevet i 1870’erne. Gårdspladsen blev lukket med den lidt smallere nordfløj omkring 1540, og ca. år 1600 opførtes et firkantet trappetårn vendt mod gårdspladsen. De oprindelig blotlagte munkestensmure blev overkalket i 1700-tallet. Under vestfløjen er bevaret middelalderlige kælderhvælvinger.
.

Ved Limfjordskysten sydvest for Brovst ligger herregården Kokkedal. Det trefløjede, hvidkalkede bygningsværk, i to etager delvis over kældre, ligger på en stejl voldstedsbanke. Den 60 x 40 m trapezformede banke hæver sig ca. 5 m over voldgraven, hvor der er fundet rester af en pælebro. Bankens dimensioner leder tanken hen på stærkt befæstede middelalderborge, men på Kokkedal har der ikke været forsvarsanlæg i form af volde og ydre grave. Der er formentlig tale om et senmiddelalderligt anlæg, som blev udbygget i 1500-tallet. Her blev det befæstningsmæssige nedtonet til fordel for arkitektoniske signaler om ejerens status og magt. Der er ikke kendskab til voldstedets oprindelige udseende og bygninger.

Kokkedal herskede ved midten af 1300-tallet over store dele af Limfjordsområdet. Kokkedal nævnes første gang i 1407, hvor ejeren Anders Albertsøn Stenbrikke overdrager godset til Børglum. Fra midten af 1400-tallet ejes Kokkedal af adelsslægten Banner, der et århundrede senere forestår byggeriet af den velbevarede herregård. Ved middelalderens slutning tilhørte Kokkedal højadelsmanden Erik Eriksen Banner, og det er dennes bygning der stadig udgør kernen i det nuværende anlæg.Både voldstedsbanken og bygninger er fredede.

Kokkedal blev i 1988 omdannet til hotel og kursuscenter.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links