Faktaboks

Kristian Dahlgård Larsen
Født
5. januar 1958, Sønderborg
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Kristian Dahlgård Larsens værker var, indtil midten af 1980erne, præget af tidens dominerende vilde maleri, hvor også han arbejdede med et fragmenteret og voldsomt formsprog, der i visse tilfælde blev tilført objekter, som f.eks. et bundt handsker. Fra 1985 blev de skulpturelle overvejelser og undersøgelser igen centrale. Cave var titlen på en række små, tætte, organiske, hårdt brændte keramikskulpturer, udhulede og med glimt af striber af jern. Modsætningen mellem det organiske og det konstruerede, det manuelle og det industrielle blev uddybet de følgende år med en række lustrebrændte keramiske kroppe, spændt ind i og holdt oppe af konstruktioner i jern.

I 1988-89 fulgte væg- og gulvobjekter i zink. Her opstod i vægobjekterne et sammenstød mellem den geometriske zinkkonstruktion og de påførte delelementer, som stålsvampe og kraftige penselstrøg. I gulvobjekterne spændtes endnu engang en mangefacetteret zinkkrop ind og holdtes fast med gevindrør og bolte. Ved hjælp af fattige materialer, også associationsmæssigt, skabte han med formen et vidt tolkningsfelt: Fra rumraketter til metaforer for livscyklus. Siden 1990 har D.L. anvendt sin egen krop som det centrale motiv i sin undersøgelse af skulpturen.

Genealogi

Dahlgård Larsen, Kristian, *1958, billedhugger. *5.1.1958 i Sønderborg. Forældre: Undervisningsdir. Knud Erik L. og børnehavepædagog Birte Mindedal. Samliv fra 2.9.1983 og ~2.9. 1993 i Kbh. med journalist Karin Elise Pernille Mørch, *19.9.1961 i Kbh., datter af filminstruktør Gabriel Axel M. og Lucie Juliette Laraignou.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Erling Frederiksen, Sven Dalsgaard, Robert Jacobsen, Hein Heinsen) 1977-83.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links