Faktaboks

Sven Dalsgaard
Født
29. maj 1914, Vorup
Død
22. januar 1999
Titel
billedhugger, forfatter, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Sven Dalsgaard er en af dansk kunsts mest eksperimenterende kuntnere, som altid har ønsket at efterprøve tidens internationale strømninger inden for sin egen lyriske og underfundige verden. Tonen i D.s billedverden går fra det forfinede over den beske kommentar til det humoristiske. D.s tidligste billeder var naturalistiske, og i midten af 1930rne arbejdede han en kort overgang med det abstrakte maleri. Omkring 1940 vendte han tilbage til en figurativ billedverden, rodfæstet i den surrealistiske tradition. Han blev fortrolig med André Bretons skrifter, ligesom han opsøgte Vilhelm Bjerke- Petersen i København for at sætte sig ind i dennes billedsprog. 1947 opholdt D. sig en kort overgang i Paris sammen med Richard Mortensen og Robert Jacobsen. Efter dette blev hans arbejder præget af forenkling af formsproget, men stadig med det figurative i centrum. D.s billeder kendetegnes af en levende, sensibel streg. Motiverne er en enkelt eller flere figurer, dyr eller personer, ofte afbildet i et surreelt rum. Ikke sjældent ses indskrifter i billederne, der vidner om D.s litterære produktion, f.eks i Den store moder og Det store optog. I 1950erne forfinedes D.s udtryk i billeder fra hans private symbolverden. Stregen blev æterisk og rummet opløstes i billedfladen. Med afsæt i en række nydadaistiske, monokrome billeder udvidede D. omkring 1960 sit arbejdsfelt til også at gælde objektkunst, påvirket af Marcel Duchamp og Man Ray. Samme tendens ses op gennem 1960erne, hvor han var tilknyttet miljøet omkring Aage Damgaards Angli-fabrik og bl.a. mødte den italienske kunstner Piero Manzoni. D. problematiserede kunstinstitutionen og udstillede således i 1963 på Jysk Kunst Galerie i Århus en enkelt ubrudt linie, malet direkte på galleriets vægge. I samme periode pakkede D. genstande ind som 6 skjorter og Angli-hjørnet. I slutningen af 1960erne sås flere gange tematiske bearbejdninger af f.eks. stole og flag, der vistes i 31 forkellige udgaver i Paris 1967. Gennem hele sit virke har D. arbejdet med skulpturer, der hvad angår tematik og form, har fulgt hans øvrige arbejder: Fra den figurative skulptur over den abstrakte form med surreelle indslag for at ende i et forfinet, æterisk udtryk som i skulpturgruppen Magerne. I 1960erne blev hans skulpturer præget af objektkunsten, men han er flere gange vendt tilbage til et mere traditionelt skulpturelt udtryk. Han har endvidere udført en række små skulpturer i bronze samt figurative, erotiske skulpturer i sølv. Da D. gennem store dele af sin produktion har arbejdet med både skulptur, objekter og maleri, overlapper disse udtryksformer ofte hinanden. D.s værker gennem de sidste årtier har haft karakter af collager, hvor maleri og skulpturelle effekter blandes med tekster.

Genealogi

Dalsgaard Jensen, Sven, 1914-1999, maler, billedhugger og forfatter. *29.5.1914 i Vorup ved Randers, ? 23.1.1933 i Skive. Forældre: Barberm. Niels Jensen og Jane Christine Andersen. Ugift.

Uddannelse

Udd. håndværksmaler; bortset fra undervisn. i geometri og frihåndstegn. på Randers Tekn. Sk. 1927 er D. som kunstner selvlært.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links