Faktaboks

Edgar Funch
Født
6. april 1915, Rønne
Død
1995
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Edgar Funch begyndte tidligt at hugge skulpturer i form af stiliserede kvindefigurer og dyr. Under påvirkning af primitiv kunst blev maskehoveder også en del af hans motivkreds. Fra 1951 var F. medlem af Spiralen sammen med Svend Dalsgaard, Mogens Balle, Asger Jorn og Wilhelm Freddie, hvis nyskabende ideer fik betydning for F. som afsæt for nye skulpturelle udtryk. F. arbejdede med geometriske former, inspireret af sit fags værktøj, passer, mejsel, målestok, hvis komplicerede linieforløb modsvaredes af lodrette former. Under et længere studieophold i 1953 i Carrara i Italien assisterede F. en række internationale billedhuggere i arbejdet med hugning efter punkteringsmetoden, dvs. at overføre fra skitse til marmor eller sten. Mødet med de forskellige skulpturelle opfattelser åbnede nye billedmuligheder og medførte en øget interesse hos ham for formens rent abstrakte elementer. F. betoner samspillet mellem det organiske og det uorganiske, hvor et led føjes til det næste i en naturlig rytme af groende former og med tydelige spor efter mejselhugninger i overfladen. F. har siden 1936 med få afbrydelser boet i Jylland, og det er også her, at en lang række af hans monumentale værker, opkaldt efter byernes navne, er opstillet. Den første var Silkeborg-stenen fra 1962-63, et af F.s hovedværker, hvor spændte buer er sammenstillet med rette linier, og hvor granittens masse kontrasteres af spinkle, indsatte metalribber. Den næste store opgave var Hobro-stenen 1971. Granitblokken rejser sig som et tredelt bygningsværk, kronet af en paddehatlignende kuppelform. Hjørring-stenen 1972 har også den lodrette tredeling, men med større betoning af de vandrette linier, og monumentet afsluttes i en korslignende form. Granitten er flere gange hentet i Larvik, Norge, bl.a. til den 20 tons tunge Vandstenen fra 1974. Opstillingen af granitskulpturer er fortsat gennem årene, og de fremstår som vartegn med mindelser om en fjern fortid, men er også meget nutidige i deres formsprog. F.s inspirationskilder er både oldtidens og middelalderens tilhuggede sten og naturens former i dyr og planter. F. har hovedsageligt arbejdet med granit, som han hugger direkte i, uden forudgående skitser. Ind imellem har han dog søgt fornyelse i andre materialer, især bronze.

Genealogi

Funch, Edgar Adolf Jensen, *1915-1995, billedhugger. *6.4.1915 i Rønne. Forældre: Stenhuggerm. Adolf F. og Dagmar Jensen. ~2° 4.4.1959 i Randers med Else-Marie Nielsen, *11.4.1928 i Århus, datter af repræsentant Peter N. og Helga Johansen.

Uddannelse

Stenhuggerudd. i Foren. Granitbrud ved Rønne; som billedh. autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links