Krudttårnsvej 31 ligger på Krudttårnsvej 31 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Krudthuset er opført omkring år 1780 som krudtmagasin for flåden. Krudthuset indgår som ét ud af i alt syv krudthuse, der blev opført på Amagers vestkyst i årene 1779-83 som en del af Københavns ældre befæstning. Baggrunden for opførelsen af de mange krudthuse var en eksplosion i et krudthus ved Østerport i København i 1779. Ulykken medførte, at der blev sat skub i udflytningen af krudthusene, som indtil dette tidspunkt havde ligget indenfor Københavns hovedvolde, i nærhed til flådens leje. Hovedparten af krudtet skulle i fremtiden opbevares i Frederiksværk , Jylland og Norge. Resten skulle opbevares i nyopførte magasiner uden for Københavns volde. I perioden 1779-83 opførtes derfor i alt 14 krudtmagasiner samt tre vagtbygninger på Christianshavn og Amager. Krudthusene omkring Dragør var de sidste der blev opført af de i alt syv på Amager. Der er i dag fire bevarede Krudthuse på Amager, hvoraf to er stærkt ombyggede. De to bedst bevarede er Krudthuset på Bachersmindevej og Krudthuset på Prags Boulevard. Krudthuset blev kraftigt ombygget i begyndelsen af 1980'erne.

Beskrivelse

Krudthuset ligger på Krudttårnsvej syd for Dragør , ikke langt fra strandkanten. Længere mod vest ligger krudthuset på Bachersmindevej. Krudthuset er en fritliggende, en etage høj, grundmuret magasinbygning med ydervægge i kridtsten belagt med sprutpuds. Bygningen har en muret hovedgesims og et teglhængt heltag. I tagfladen mod vejen sidder to nyere ovenlysvinduer, mens der i den anden tagflade sidder 14 større, nyere ovenlysvinduer samt en række udluftningshætter. Bygningen står uden tagrender. Langsiderne er kendetegnet ved nyere, torammede termovinduer og nyere døråbninger, mens gavlene, ud over flere nyere vinduesåbninger, har bevaret de oprindelige fladbuede døråbninger med kraftige revledøre og indfældede portstabler, samt flere murankre. På den ene gavl er monteret en galvaniseret brandtrappe, mens der på den anden gavl ses to mindre, oprindelige luger med jernskodder. I det indre domineres bygningen af en nyere, gennemgribende ombygning. Gulve et sænket og belagt med klinker i brune nuancer, der er opsat en række lette skillevægge med glatte døre og glaspartier, samt systemplader i lofterne. I den ene gavl findes en nyere trappe der fører til første salen, der ligesom stueplanet over alt er domineret af en nyere planløsning og materialeholdning. I stueplan og i den ene ende af førstesalen er bevaret dele af den oprindelige stolpekonstruktion, mens der i den anden ende af førstesalen er indrettet et større lokale, der er åbent til kip. I dette lokale er den bærende konstruktion nyere. Ved gavlenes døre er bevaret enkelte indfældede portstabler fra de oprindelige forsatsdøre.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den solitære placering syd for Dragør, ikke langt fra strandkanten. Derudover knytter den miljømæssige værdi sig til bygningens historiske sammenhæng med de øvrige krudthuse på Amager.

Kulturhistorisk værdi

Krudthusets kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som repræsentant for de historiske krudthuse der tilhørte Københavns ældre befæstning, og som er kendetegnet ved deres teglstensbelagte heltage med høje tagrejsninger og enkle, gråpudsede facader uden megen dekoration. I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig endvidere til den oprindelige konstruktion med mure i kalksten, samt til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder gesimsen, de fladbuede døråbninger, de mindre luger og murankrene. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af stolpekonstruktionen, samt de bygningsdele og detaljer som fortæller om funktionen som krudthus, herunder de indfældede portstabler.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til Krudthusets velproportionerede volumen med de prunkløse facader og gavle, der på formfuldendt vis spiller sammen med den store tagflade. På trods af det enkle arkitektoniske udtryk, fremtræder Krudthuset som et imposant bygningsværk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links