Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
101333
Sted- og lokalitetsnummer
120605-22
Anlæg
Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/7-1916. Det danske Hedeselskab. 18/10-1941. Hedeselskabet. Vist nok ikke nogen gravhøj, snarere en rest af gamle grus- grave og vejspor. 15 m lang, 12 m bred og 2-4 m høj. Lyng og gyvel i hede. (Erstatningskort skrevet 1969 efter fredn.listen + dekl. /J. Schiøtz.)

Undersøgelseshistorie

1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links