Omkring LO-Skolen har landskabsarkitekterne Agnete Muusfeldt og Inger Ravn i årene 1969‑77, med tilføjelser 1984‑85, skabt et roligt anlæg indpasset i de eksisterende omgivelser og afsluttet med chausséstensterrasser. Anvendelsen af gedigne materialer præger stedet, fx klinkebelagte arealer på veje og pladser. På en lille høj i terrænet blev der bygget uden om nogle århundredgamle ege, der nu står i et gårdrum på en plæne omgivet af brede og smalle trin i røde klinker.

Videre læsning

Læs mere om Landskabsarkitektur i Helsingør

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links