Langå-broen ligger på Langå-broen mellem matr. nr. 18, Løjstrup og nr. 52, Langå i Randers Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Langå-broen var blandt de første danske jernbanebroer. Allerede i 1864 blev broen sprængt under krigshandlinger med Tyskland, men kunne efterfølgende løftes på plads igen uden afgørende skader. Langå-broen fungerede som jernbanebro til 1907, hvor den blev afløst af en dobbelt gitterdragerbro. Broen indgår i dag i et stianlæg og bærer kun gående eller cyklende trafik.

Beskrivelse

Langå-broen er en af de første danske pladejernsdragerbroer og i dag den ældst bevarede, hvor valsede jernplader fandt anvendelse til selve den bærende brokonstruktion. Broen består af pladejerns-dragere, som er nittet sammen, oprindeligt med brotømmeret hvilende direkte herpå. Broens fundamenter er opbygget af granitkvadre.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk kan broen ses som et eksempel på den rent funktionelle ingeniørpraksis, som prægede flere af 1800-tallets tekniske arbejder. Ved sin rene funktionalisme skiller broen sig ud fra andre store jernbanebroer i sidste del af 1800-tallet, bl.a. den imposante Masnedsundbro i tung gotik. Langå-broen får sit udtryk fra de rent tekniske og statiske krav til broens konstruktion. Broen og fundamenterne er generelt i middel vedligeholdelsestilstand. Jernbroen er flere steder tæret, men skaderne synes ikke at være omfattende eller af strukturel karakter, og broens nuværende funktion stiller ikke samme krav til bæreevne som tidligere.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links