Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1713117
Sted- og lokalitetsnummer
140701-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/8 1916, gdr. sognerådsformand Jens S.S. Møller. Afmærkn.: MS 1916, oberstl. Lund. Langhøj, 1,5 x 9 x 22 m (Ø-V). I top flad sænkning. En stor randsten mod Ø. Græs- og lynggroet i hedestykke.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 8 F. høi, 40 F. bred, Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 1,5 x 9 x 22 m (Ø-V). I top flad sænkning. En stor randsten mod øst. Græs- lynggroet i hedestykke. FM 30/8 1916 MS 19161,5 x 9 x 22 m. [[FM 1916]] Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangagtig høj orienteret ØSØ/VNV. Mulig langhøj, men kan også meget vel være den bevarede nordlige halvdel eller trediedel af en oprindelig rundhøj, hvis sydlig del (S for skel) er bortpløjet i gammel tid. Se nedenstående skitse. På Ø-fod en stor, løstliggende sten. Andre "randsten" ses ikke. Der er tegnet en tegning på berejserskemaet. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links