Detalje af stensætning mod V, set fra S
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713119
Sted- og lokalitetsnummer
140701-48
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stencirkel, 12 m i diameter. Sat af tætstillede store sten, der særlig er velbevarede mod N, hvor der ses 8 store sten. Mod V ses 2 store sten og et par mindre, mod S 4+5 store sten, mod Ø 2 store sten. Rummet indenfor ste- nene er jordfyldt, således at anlægget fremtræder som en lav højning, ca. 0,60 m høj og med plan overside. Bevokset med lyng og fyr og nyplantede syrener langs højningens rand.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStencirkel, 12 m i diameter. Sat af tætstillede store sten, der særlig er velbevarede mod Nord, hvor der ses 8 store sten. Mod Vest ses 2 store sten og et par mindre, mod Syd 4 + 5 store sten, mod Øst 2 store sten. Rummet indenfor stenene er jordfyldt saaledes, at anlægget fremtræder som en lav højning ca. 0,60 m høj og med plan overside. Bevokset med lyng og fyr og nyplantede syrener langs højningens rand. Tingl 7/5 49Stencirkel, 12 m i Diameter. Rummet indenfor Stenene jordfyldt således at Anlægget fremtræder som en lav Højning ca. 0,60 m høj og med plan Overside. Mod Nord 8 store Sten, mod Syd 4 + 5 store Sten, mod Vest 2 store Sten, mod Øst 2 store Sten. [[Fredet]] Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav, stenomsat høj, som beskrevet. Randstenskredsen er stedvis særdeles velbevaret (således i NV og NØ), andre steder delvis forstyrret, fx. i S. Nogle forstyrrelser skyldes utvivlsomt rodvæltere, af hvilke flere ses. En kunstig rævegrav er anlagt, og atter delvis opgravet, S og SØ for højen, i en afstand af indtil 5 m fra denne, men uden direkte at berøre den. En større dynge murbrokker, nu næsten helt overgroet, ligger 2-3 m NØ for højen. Et trekantet areal NØ for den lille skov (hvori højen ligger), mellem denne og landevejen, er for 3-4 år siden tilplantet med gran. Da højen imidlertid ligger i gl. skov, anses nyplantningen ej som en krænkelse af denne højs §53-zone. ** Seværdighedsforklaring ** Fortidsminde af ret usædvanlig type. Indgår desuden i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links