Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150358
Sted- og lokalitetsnummer
110114-67
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj i ØSØ-VNV, "Dåsen", 96 x 17 x 2 m. Midten bortgra- vet på langs mod Ø i en bredde af 5 m (sandsynligvis er langhøjen på de østligste 25 m, det lyngklædte parti afgra- vet). En sti tværs over højen ved overgangen mellem den be- plantede og den lynggroede del; 7 m længere mod V en rende på tværs og 7 m vestligere hul i top (3 x 4 m); 16 m vest- ligere 2,5 m bredt brud fra top mod N, og henholdsvis 14 og 18 m vestligere to større huller i top, 4 og 3 m i diam. I langhøjens vestende, mod NV, et 4 m vidt hul til bunden.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDaasen, en Langhøi, 305 Fod lang fra Nordvest til Sydøst. Bredden, maalt paa to Steder 46 og 41 Fod. Udgravning foretagen 9 forskjellige Steder.
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig, ødelagt Langhøj, 96 m. l. i ØSØ-VNV, 8 m. br., 2 m. h. Ved Vestenden er Nordsiden bortgravet over en 6.5 m. l. Strækning, c. 20 m. fra V.-Enden er et 7.5 m. br. Skaar ført tværs gennem Højen langs Bunden, lige V. herfor et mindre Brud. C. 60 m. fra V-Enden et dybt Brud i Rygningen, 3.5 m. vidt, lige Ø. herfor er et 4.5 m. br. Skaar ført tværs gennem Højen langs Bunden. Atter Ø. herfor ere de sidste 30 m. mod Ø. sløjfede, saa Højen her kun er 1 m. h, her ligge enkelte store Sten. Desuden ses midtvejs i N-Siden et mindre Brud, hvori nogle mindre Sten. Lynggroet og beplantet i Ager. Ingen Fund kendtes. - E. 1877: 'Daasen', en Langhøj, 96 m. l. i NV-SØ, 13-15 m. br. Udgravninger paa ni forskellige Steder. - Prospekt og Plan af Højen, tegnet af Martin Borch, paa Blad IV ved Engelhardts Beretning.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i ØSØ-VSV, "Dåsen", 96 x 17 x 2 m. Midten bortgravet på langs mod Ø i en bredde af 5 m, (sandsynligvis er langhøjen på de østligste 25 m, det lyngklædte parti, afgravet). En sti tværs over højen ved overgangen mellem den beplantede del og den lynggroede del. 7 m længere mod V en rende på tværs og 7 m vestligere hul i top (3 x 4 m), 16 m vestligere 2 1/2 m bredt brud fra top mod N og henholdsvis 14 og 18 m vestligere to store huller i top, 4 x 3 m i diam. I langhøjens vestende mod NV, et 4 m vidt hul til bunden. Jr. 506/43.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning til ejeren om at fjerne et par læs teglsten fra højen.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor langhøj i ager. Græsklædt med spredt buskads.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links