Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150356
Sted- og lokalitetsnummer
110114-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/11 1887 og 18/6 1891. Gdr. Niels Andersen Borre Høj, 16 x 3,9 m. Hul i top fra SØ (7 x 4 m). MS i top. Sb. 57-58 (1503-56, 57) er sammenbygget og kaldes "Hors- høje".

Undersøgelseshistorie

1850
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1850
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndsendelse af bronzegenstande, som blev fundet i 2 stenkister i højen. Lidt nord for midten fandtes i den ene grav et sværd og en dupsko fra sværdskeden. Den anden grav, lidt sydvest for højmidten, indeholdt en halskrave, 2 itubrudte halsringe, 2 armringe, en nål samt fragmenter af en armring.
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Horshøie, E. nr. 79-81, svarer til sb. 56-58] Nedpløiet er No 79. 80 og 81 ere anselige Høie, men begge ere ødelagte, i den første er fundet et Broncesværd med Skede- og Bronce-Armringe.
1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Høj, udgravet, 16 m. i Tværm., 3.9 m. h. Fra Fod mod SØ indført Sænkning i Top, tilgroet, 5 m. vid, 1.5 m. d. Mod NØ Siden afgravet og Foden afpløjet. Ved Foden mod SØ. sammenbygget med Høj 58, se iøvrigt efter denne (ang. Mus. Nr. 11101-07). Den samlede Længde af Høj 57-58 i NV-SØ er 40 m. De ere fredlyste af Grdr. Niels Andersen Borre. Dekl. thingl. 24/11 1887 og 18/6 1891. - E. 1891: 'Horshøje', to anselige, men ødelagte Høje. I den første [Høj 57] er fundet et Bronzesværd med Skede og Bronzearmringe. - Følgelig stammer fra Høj 57 11101-07 (inds. 1850): et 0.7 m. l. Bronzesværd m. firkant. Dopsko, en itubrudt Halskrave, to itubrudte Halsringe, tre Haandledsringe og en Naal, alt af Bronze. Sværdet fandtes i en mandslang Gravkiste mod N. i Højen, i en lignende Gravkiste mod SV. laa de øvrige Genstande.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16 x 3,9 m. Hul i top fra SØ (7 x 4 m). MS i top. Sb. 57-58 er sammenbygget og kaldes "Horshøje".
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPåtale til ejeren om at genrejse den væltede fredningssten.
1947
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den vestligste af to sammenbyggede høje. Græsklædt i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links