Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 16 m; højde: 3,9 m (opmålt i 1912)

Diameter: 16 m; højde: 3,9 m (opmålt i 1943)

Undersøgelseshistorie

1850: Fund foræret til Nationalmuseet

Indsendelse af bronzegenstande, som blev fundet i 2 stenkister i højen. Lidt nord for midten fandtes i den ene grav et sværd og en dupsko fra sværdskeden. Den anden grav, lidt sydvest for højmidten, indeholdt en halskrave, 2 itubrudte halsringe, 2 armringe, en nål samt fragmenter af en armring.

1878: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1878 Visby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.57) således: "[Horshøie, E. nr. 79-81, svarer til sb. 56-58] Nedpløiet er No 79. 80 og 81 ere anselige Høie, men begge ere ødelagte; i den første er fundet et Broncesværd med Skede- og Bronce-Armringe."

1912: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1912 Visby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.57) således: "Fredet Høj, udgravet; 16 m. i Tværm., 3.9 m. h. Fra Fod mod SØ indført Sænkning i Top, tilgroet, 5 m. vid, 1.5 m. d. Mod NØ Siden afgravet og Foden afpløjet. Ved Foden mod SØ. sammenbygget med Høj 58; se iøvrigt efter denne (ang. Mus. Nr. 11101-07). Den samlede Længde af Høj 57-58 i NV-SØ er 40 m. De ere fredlyste af Grdr. Niels Andersen Borre. Dekl. thingl. 24/11 1887 og 18/6 1891. – E. 1891: 'Horshøje', to anselige, men ødelagte Høje. I den første [Høj 57] er fundet et Bronzesværd med Skede og Bronzearmringe. – Følgelig stammer fra Høj 57 11101-07 (inds. 1850): et 0.7 m. l. Bronzesværd m. firkant. Dopsko, en itubrudt Halskrave, to itubrudte Halsringe, tre Haandledsringe og en Naal, alt af Bronze. Sværdet fandtes i en mandslang Gravkiste mod N. i Højen; i en lignende Gravkiste mod SV. laa de øvrige Genstande."

1943: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1943 var G. Kunwald og P. Simonsen i Visby sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj sb. 57 blev besøgt: "Høj, 16 x 3,9 m. Hul i top fra SØ (7 x 4 m). MS i top. Sb. 57-58 er sammenbygget og kaldes "Horshøje"."

1947: Sag vedr. fredet fortidsminde

Påtale til ejeren om at genrejse den væltede fredningssten.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 1,88 m (opmålt i 1850)

Sværd, oprindelig med greb af organisk materiale. Bronze. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.).

.

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 1,88 m (opmålt i 1850)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links