Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Noteret som overpløjet i 1949.

Undersøgelseshistorie

1858: Fund gjort ved pløjning e.l.

I gravhøjen Storhøj fandt Mads Christensen Skriver i foråret 1858 et meget lille "stenkammer", der rummede en urnegrav fra yngre bronzealder. I urnen lå en bronzedolk med et velbevaret håndgreb af træ, en ragekniv med fuglehovedformet greb og en smukt ornamenteret pincet. Fundet blev i december samme år overleveret til Museet af handelsbetjent Schade fra Nykøbing Mors.

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1873 Mollerup sogn og beskrev lokaliteten således: ""Storehöi" – næsten forsvunden."

1921: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G. Hatt i 1921 Mollerup sogn og beskrev lokaliteten således: "Udgravet og sløjfet Høj. Der ses nu kun nogle uregelmæssige Højninger. Fyrreplantage. Menes at være identisk med "Storhøj", hvor Mads Christian Skriver 1858 fandt nogle Bronzesager i en Urne (Nat. Mus. No 19459-61)."

1949: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1949 var C.J. Becker i Mollerup sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Overpløjet."

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links