Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 23,54 m; højde: 4,71 m (opmålt i 1873)

Diameter: 15 m; højde: 1,75 m (opmålt i 1921)

Undersøgelseshistorie

1873: Herredsrejse

Malhøjene, sb.nr. 23-25, på den daværende Redsted Hede. Akvarel: J.M. Petersen, Nationalmuseet, 1873.

.

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1873 Redsted sogn og beskrev lokaliteten således: ""Sindbjerg Malhøie", eller "Baunehøie"; to store og mægtige Høie, som fortjente at fredes, Enhver af dem er 75 Fod i Tværmaal ved Basis og omtrent 15 Fod høi. I den ene er gravet lidt i Toppen."

1877: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ved markarbejde fandt daglejer Anders Toft en lille stenkiste i højens sydøstlige del. Kisten var dækket med overligger og kammeret var fyldt med jord. I graven fremkom et bronzesværd samt en armring af guld. Gravkammeret målte 7 fod i længden og 1 alen i bredden. I graven fandtes ingen spor efter den døde, derimod var gravfylden blåagtig. Dette stammede måske fra noget organisk stof.

1921: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G. Hatt i 1921 Redsted sogn og beskrev lokaliteten således:

"Høj, 1 3/4 m høj, 12 m Ø-V, 15 m N-S. Toppen afgravet og jævnet, Topflade 9 m i Tværmaal. Afgravet langs Foden og Siderne helt rundt. Beplantet med Træer i Have. Heri er fundet et Bronzesværd og en Haandledsring af Guld, B 1687-88, af Husmand Anders Toft."

1949: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1949 var C.J. Becker i Redsted sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: "Høj, 1,75 x 12-15 m. Noget afgravet i top og sider. Tyske Skyttegrave langs foden. Kratbevokset i have."

1950: Fortidsmindet restaureredes af Nationalmuseet

Restaureret efter tyske ødelæggelser.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 2,2 m; bredde: 0,63 m (opmålt i 1877)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links