Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 21,03 m (opmålt i 1873)

Diameter: 20 m; højde: 1,5 m (opmålt i 1924)

Noteret som overpløjet i 1949.

Undersøgelseshistorie

Stenkistens indhold af gravgaver tegnet i forhold til de brændte ben (den stiplede linie). Det formodede bælte viste sig senere at være resterne af et hårnet.

.

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1873 Karby sogn og beskrev lokaliteten således: "Anselig Kæmpehöi, "Velshöi", men stærkt gravet i, og tildels afskaaren; 67 Fod i Tværmaal."

1924: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G. Hatt i 1924 Karby sogn og beskrev lokaliteten således: "Rest af anseelig Høj, kaldet "Hvilshøj". 1 1/2 m høj over Østfoden, 20 m N-S, 10 1/2 m Ø-V. Den østlige Del af Højen er afskaaret og bortfjernet. Den tilbageværende vestlige Halvdel er afslidt af Kreaturer, sparsomt græsgroet i Ager."

1949: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1949 var C.J. Becker i Karby sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Overpløjet."

1959: Fund anmeldt til Nationalmuseet

I den overpløjede høj "Hvilshøj" udgravede forstander Willemoes Nielsen en mindre stenkiste. Da kisten viste sig at indeholde bevarede tekstiler, lukkede han den igen og indberettede sagen til Nationalmuseet.

1959: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved M. Ørsnes

Ved en udgravning afdækkedes stenkisten. Kisten lå i retning NØ-SV og målte 1,10 x 0,65 m udvendig og 0,83 x 0,32 m indvendig. Kisten var dækket af to kraftige dæksten, og væggene bestod af to sten i hver langside og en for hver ende. I graven lå tekstilrester og brændte ben. Af gravgaver fandtes en bronzehalsring, en bronzepincet, en hornkam foruden nogle bronzefragmenter. Sammen med tekstilresterne fandtes et hårnet lavet af hestehalehår og en valk af menneskehår. De brændte ben i graven stammede foruden fra menneske også fra får.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 0,83 m; bredde: 0,32 m (opmålt i 1959)

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links