Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 16 m; højde: 2,7 m (opmålt i 1912)

Diameter: 16 m; højde: 3 m (opmålt i 1943)

Undersøgelseshistorie

Langhøjen sb. 10 samt højene sb. 7 og 9. Akvarel: M. Borch, Nationalmuseet, 1878.

.

1869: Fund foræret til Nationalmuseet

Fund af et bronzesværd, en kniv og en ragekniv af bronze i en stenkiste med overliggere, som indeholdt et ubrændt lig. Sværdgrebet skal have været indsvøbt i tøj.

1878: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1878 Visby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.7) således: "Hjorthøi, et Broncesværd herfra indsendt 1869 til Museet. Udgravet i Toppen og i Nordsiden."

1912: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1912 Visby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.7) således: "Fredet Høj, 16 m. i Tværm., 2.7 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 5 m. vid, 1 m. d. Opad Siden mod NØ smalt, fladt Brud. Foden rundtom afpløjet; mod Ø. afgravet. Lynggroet i Ager. – MS mod SØ. – Fredlyst af Grdr. Niels O. Hedegaard, Nørhedegaard. Dekl. thingl. 9/7 1903. E. 1877: 'Hjorthøj', Gravning i Top og mod NV. Et Bronzesværd inds. 1869. – Iflg. Medd. stammer herfra B 363-65 og 367 (inds. 1869): Et 0.72 l. Bronzesværd, en Kniv og Ragekniv af Bronze samt nogle Tøjstumper, alt fundet ved ubrændt Lig i mandslang Gravkiste i Høj. Sværdfæstet, der var indsvøbt i Tøj, vendte i V."

1943: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1943 var G. Kunwald og P. Simonsen i Visby sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj sb. 7 blev besøgt: "Høj, "Hjorthøj", 16 x 3 m. 5 m vidt, 1,2 m dybt Hul i Top, mod NØ smalt Brud. Lynggroet i Ager. MS mod S."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 1,57 m; bredde: 0,31 m; højde: 0,47 m (opmålt i 1869)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links