Oversigt set fra nabohøjen i øst
.
Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140377A
Sted- og lokalitetsnummer
110107-11
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, i SV-NØ; en af "Dåsen", "Dåshøje"; 32 x 8 x 2,8 m. Mod Ø og i rygningen fem brud, desuden brud i sydsiden. Græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDaashøie: en Langhøie og to Rundhøie [E. nr. 5-7, svarer til sb. 11,10,12], se vedlagte Tegning [skitse i sognebeskrivelsen]. A. Langhøien er 9 Fod høi, paa flere Steder er den udgravet. B. Rundhøi af 13 Fods Høide, stærkt udkastet midt i, 73 Fod i Tværmaal. C. Rundhøi, 8-9 Fod høi, stærkt udgravet i Midten.
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadiget Langhøj, vendende i SV-NØ, nu 26 m. l. (opr. 30 m., men Vestenden afgravet og udslæbt). 15 m. br., 2.2 m. h. fra N., 3.7 m. fra S. Sydsiden afgravet, især mod V. I Østenden foroven et 4.5 m. vidt, 1 m. d. Brud, forneden en ubetydelig Beskadigelse. I Rygningen 4 ret smaa og flade Brud. Alle Brud gamle og tilgroede. Højene 10-11-12 ligge græsgroede paa en Græsplet, 65 m. l. i Ø- V, 32 m. br., i Ager. Høj 10 ligger i det nø. Hjørne, Høj 11 langs Sydsiden, Høj 12 i det nv. Hjørne. Afstanden mellem 10 og 11 er 6 m., mellem 11 og 12 7 m., mellem 10 og 12 15 m. Ved Engelhardt's Sognebeskrivelse ligger en Plan af Højene (Blad II), hvorefter deres Tilstand var omtrent som den nuværende, omend knap saa medtaget. E. kalder dem 'Daashøje'. Det samlede Mindesmærke havde en saa ejendommelig Karakter, højt og frit beliggende, som det var, at Fredning maatte anses for ønskelig, til Trods for de store Beskadigelser. Men Ejeren vilde ikke gaa ind herpaa, han havde bestemt Pladsen til Plantning.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i SV-NØ, een af "Daasen" - "Daashøje", 32 x 8 x 2,8 m. Mod Ø og i Rygningen frem Brud, desuden Brud i S-Siden. Græsog lynggroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en langhøj der ligger i dyrket mark.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links