Oversigt set fra det uopdyrkede område i vest
.
Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140376A
Sted- og lokalitetsnummer
110107-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, en af "Dåsen", "Dåshøje", 22 x 2,8 m over vestl. fod (-5,2 m over nordøstl. fod). I top 6 m vidt brud; stor flad sænkning mod Ø; stort fladt brud mod S. Græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDaashøie: en Langhøie og to Rundhøie [E. nr. 5-7, svarer til sb. 11,10,12], se vedlagte Tegning [skitse i sognebeskrivelsen]. A. Langhøien er 9 Fod høi, paa flere Steder er den udgravet. B. Rundhøi af 13 Fods Høide, stærkt udkastet midt i, 73 Fod i Tværmaal. C. Rundhøi, 8-9 Fod høi, stærkt udgravet i Midten.
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet Høj, 22 m. i Tværm., 2.8 m. h. fra V. I Top tilgroet Brud, 6 m. vidt, 1 m. d., ført ind gennem Østsiden, der herved er forstyrret og ved et større Brud ved Foden tillige udslæbt. Forneden i SØ-Siden et ret frisk Brud, 3.5 m. vidt, naar Bund. Højene 10-11-12 ligge græsgroede paa en Græsplet, 65 m. l. i Ø- V, 32 m. br., i Ager. Høj 10 ligger i det nø. Hjørne, Høj 11 langs Sydsiden, Høj 12 i det nv. Hjørne. Afstanden mellem 10 og 11 er 6 m., mellem 11 og 12 7 m., mellem 10 og 12 15 m. Ved Engelhardt's Sognebeskrivelse ligger en Plan af Højene (Blad II), hvorefter deres Tilstand var omtrent som den nuværende, omend knap saa medtaget. E. kalder dem 'Daashøje'. Det samlede Mindesmærke havde en saa ejendommelig Karakter, højt og frit beliggende, som det var, at Fredning maatte anses for ønskelig, til Trods for de store Beskadigelser. Men Ejeren vilde ikke gaa ind herpaa, han havde bestemt Pladsen til Plantning.
1925
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelse af en fladmarksgrav [sb. 22] 10 m øst for sb. 10 blev der konstateret et lille snit i højen, som førte ned til bunden. Her sås dækstenen af en stenkiste. En fredning af højkomplekset sb. 10-12, som blev ønsket af mu-seet ved denne lejlighed, blev ikke imødekommet af ejeren. [vedr. C 19000-19000b se sb. 22].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, een af "Daasen" - "Daashøje", 22 x 2,8 m. over vestl. Fod (- 5,2 m over nordøstlig Fod). I Top 6 m vidt Brud, stor flad Sænkning mod Ø, stort fladt Brud mod S. Græs- og lynggroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links