Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362310
Sted- og lokalitetsnummer
040416-8
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Sønder Overdrev 7b, Falkensten skov afd. 18 Langdysse 12 x 9 m. Ingen jordhøjning. Randsten: N. 3 v., V. 6 v., S. 6 v., Ø. 4 v. Intet kammer. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 12 m.l., 9 m.br. Ingen Jordhøjning. Randsten: Mod Nord 3 (væltede), mod Vest 6 (v.), mod Syd 6 (v.), mod Øst 4 (v.). Intet Kammer. Træbevokset i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse. Den måler ca. 0,2 x 12 x 9 m i N-S'lig retning. (UFR skriver 0,6 x 12 x 9 m i skemaet) Da randstenene dels er væltede, evt. sprængte og fjernet lidt fra oprindelig plads er dyssens form lidt usikker, højningen er lidt uregelmæssigt rundet, ialt 17 sten ved randen- rager ca. 0,4 m op- kan godt i visse tilfælde måske stamme fra det kammer, der er fjernet. Midt på højen vokser en gammel bøg, ellers med små træer/buske. Sten i nærheden. Omtrent 1,5 m fra skovvej, ca. 0,5 km fra landevej. Henvendte mig ved skovfogedboligen SØ for 3623-11 og talte med skovfogedens kone (?). Talte med skovfoged Dalgas ved 3623-7-8, se disse. Ejer: (Er ikke klar over, hvor stort et område hertil?) Cederfeldt de Simonsen "Brahesberg" Skovvej 27 Falkensten skov, pr. Slagelse.. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links