Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130379
Sted- og lokalitetsnummer
110112-224
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1303-72 til 79. Langhøj i Ø SØ-V NV; 37 x 16 x 4 m. SV-siden en del beska- diget af kreaturer med brud langs rygningen. Åbent brud i en længde af 17 m ved foden mod S, her en sten (randsten?) synlig. Græsgroet i ager. På toppen mod V NV er nylig an- bragt en stor sten.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMaaske naturlig Banke - mulig Langhøi, Sydøst-Nordvest, Sydvestsiden afskaaren ved Foden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget anselig Langhøj, vendende i ØSØ-VNV, 37 m. l., 13-14 br., 4 h. Siden mod S. stærkt afgravet og nedskreden, Vestenden afgravet, i øvrigt ingen Gravninger. Top og Nordside smukke og velbevarede. Græs- og lynggroet paa udyrket Bakketop i Ager. Søgtes forgæves fredet. - E. 1877: Mulig Langhøj, mulig naturlig Banke [udelukket]. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i ØSØ-VNV, 37 x 16 x 4 m. SV-Siden en Del beskadiget af Kreaturer med Brud langs Rygningen. Aabent Brud i en Længde af 17 m ved Foden mod S, her en Sten (Randsten?) synlig. Græsgroet i Ager. Paa Toppen mod VNV er nylig anbragt en stor Sten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPåtale til ejeren om af fjerne kreaturer fra den fredede høj.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Som tidligere beskrivelse. Skaderne er fuldstændig tilgroede. Vest for højen er pløjet et rektangel i et stykke, der ellers ligger i græs. Syd for højen N-S-gående, nyplantet læhegn, hvis nordlige ende stopper ved Ø-V-gående el-master tilsyneladende indenfor 100 m-zonen, ca 80 m fra sydlige højfod. Mål: 4,5x37x16 m. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj på græsmark. Ret tilgroet med buske og småtræer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links